Европейски образователен проект “Вода”

Учениците от Езикова гимназия “Акад. Л. Стоянов”, работещи по Европейски образователен проект “Вода”, финансиран по програма “Еразъм+”, участваха в инициативата на УНИЦЕФ и МОН “Най-големият урок в света” в подкрепа на Глобалните цели за устойчиво развитие. Занятието “Малък сладък живот”, при което направихме физикохимичен и биологичен анализ на водата на река Благоевградска Бистрица е свързано с Глобална цел 14 – Живот под водата. Наш консултант при работата на терен и определянето на видовата принадлежност на уловените животни беше доц. д-р Емилия Варадинова. В най-големия урок се включиха и нашите партньори от работната среща по проекта.