Европейската седмица за намаляване на отпадъците

2

Във връзка с приключването на европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се отбелязва от 17 до 25 ноември, в Езикова гимназия беше подредена изложба от предмети, изработени от отпадъци. Стартирала през 2009 г., с подкрепата на Европейската комисия, Европейската седмица за намаляване на отпадъците се провежда в над 30 страни в Европа.

Чрез представените макети учениците от десетите класове предложиха свои идеи за повторно използване на отпадъчни материали. Дейностите протекоха под ръководството на учителите по биология – М. Веселинска и Д. Йовкова.

Нека да продължим да намаляваме и рециклираме отпадъците, повторно да използваме продуктите и да пестим ресурсите!

3

1