Със заповед №РД-07-502/10.06.2022 г. на директора на ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, Благоевгеад, за преглеждане на оценените писмени работи са определени следните дати:

1. 10.06.2022 г. (петък)

2. 13.06.2022 г. (понеделник)

3. 15.06.2022 г. (сряда)

Работите могат да се преглеждат в зала 207 от 08:00 до 12:30 часа.