До учениците, родителите и педагогическите специалисти от област Благоевград