Доставка на компютри и преносими компютри по Национална програма “ИКТ в училище” 1

Номер: 9035873
Процедура: Публична покана
Име: Доставка на компютри и преносими компютри по Национална програма “ИКТ в училище”
Описание:
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/11/2014 14:00
Състояние: Възложена

Документи

Документ Дата
1 Покана – Изтеглете ТУК 11/11/2014
2 Указание – Изтеглете ТУК 11/11/2014
3 Приложения – Изтеглете ТУК 11/11/2014
4 Договор – Изтеглете ТУК 11/11/2014
5 Предложение за изпълнение на поръчката – Изтеглете ТУК 11/11/2014
6 Ценово предложение – Изтеглете ТУК 11/11/2014
7 Оферта и декларации – Изтеглете ТУК 11/11/2014
8 Протокол N1 19/11/2014
9 Договор N20 20/11/2014
10