Дистанционно обучение в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“

egemblema

В Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, се провежда синхронно дистанционно обучение по следния график:

От понеделник до четвъртък

1 час – 09:00 – 09:30 часа
2 час – 09:45 – 10:15 часа
3 час – 10:30 – 11:00 часа
4 час – 11:15 – 11:45 часа
5 час – 12:00 – 12:30 часа

Обедна почивка

6 час – 13:30 – 14:00 часа
7 час – 14:15 – 14:45 часа
8 час – 14:50 – 15:20 – ФУЧ
9 час – 15:25 – 15:55 – ФУЧ
10 час – 16:00 – 16:30 – ФУЧ
11 час – 16:35 – 17:05 – ФУЧ

Петък

1 час – 09:00 – 09:30 часа
2 час – 09:45 – 10:15 часа
3 час – 10:30 – 11:00 часа
4 час – 11:15 – 11:45 часа
5 час – 12:00 – 12:30 часа
6 час – 12:45 – 13:15 часа

Часовете се провеждат съгласно седмичното разписание за втория учебен срок на учебната 2019/2020 г.

Педагогическите специалисти и учениците използват електронната облачна платформа MS Teams.

За обратна връзка относно дистанционното обучение използвайте контакната форма от официалния сайт на гимназията или използвайте системата за съобщения в Школо.