Дипломи DELF В1 и В2

На 6 февруари, патронния празник на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов”, ръководството на гимназията тържествено връчи дипломи DELF В1 и В2 за ниво на владеене на френски език, както и сертификати за билингвална атестация на успешно представилите се ученици от 11 и 12 клас.

Поздравления!

Пожелаваме на възпитаниците на гимназията да продължават достойно да защитават авторитета на училището и с бъдещите си успехи!