Денят на Земята – 22 април 2024

В деня на Земята се включваме в общата кауза за намаляване на вредното въздействие, което пластмасата оказва върху здравето на хората и върху планетата. Мира Терзийска от 8. а клас направи планетата от картон, а Виктория Ковачка от 9. а клас постер с рисунка и заедно със съученици си отправиха посланието “Планетата срещу пластмасите”.