Да наблюдаваш Хигс бозона вече не е химера за учениците от ЕГ “Акад. Людмил Стоянов“

142

На 26 март 2018 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” ученици от цялата страна взеха aучастие в Първия международен майсторски клас на Церн. ЕГ”Акад. Людмил Стоянов“ бе достойно представена от своите ученици. Нели Димитрова, Благовест Каменов и Асен Георгиев, които влязоха в ролята на учени и имаха възможност активно да преживеят как и какво изследват физиците от ЦЕРН в света на елементарните частици.

143