ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

16

16Вследствие на усложнената епидемиологична обстановка грипната ваканция се удължава до 04.02.2020 г. (включително).
Учебните занятия за учениците от ЕГ “Акад. Л. Стоянов” ще бъдат възобновени на 06.02.2020 г. от 07:30 часа със седмичното разписание за втори учебен срок.

Следете сайта на гимназията за още информация!