График за провеждане на изпитите – самостоятелна форма, 12. клас