График за провеждане на изпитите – самостоятелна форма

Към момента няма ученици, обучаващи се в тази форма на обучение.