График за провеждане на изпитите – самостоятелна форма

За учебната 2021/2022 г. в Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” в самостоятелна форма на обучение се обучава 1 (един) ученик от 11. клас по учебния план на 11в клас.