График за провеждане на изпитите – самостоятелна форма

Към момента в Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” няма ученици, които да се обучават в самостоятелна форма на обучение.