ГОРДОСТ ЗА ГИМНАЗИЯТА

На 21. 04. 2023 г. Ръководството на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ със специални грамоти награди ученици за отличното им представяне на национални олимпиади и състезания. Тези ученици имат особен принос за утвърждаване авторитета на училището. Компетентността, креативността и любознателността на учениците винаги са били мощни фактори на прогреса и винаги са високо оценявани и толерирани в гимназията. Специални благодарности на:

 1. Симона Станимирова Йорданова – Лауреат на Националната олимпиада по френски език, оценка 6.00
 2. Мария- Юлияна Светославова Димчева – оценка 5.75 на Националната олимпиада по френски език
 3. Анджела Антонова Стоянова – оценка 5.50 на Националната олимпиада по френски език
 4. Деница Иванова Чорева – оценка 5.50 на Националната олимпиада по френски език
 5. Карина Даниелова Терзийска – Трето място в страната на Националната олимпиада по френски език
 6. Анна Руменова Проданова – Второ място на Националната олимпиада по английски език, включена в националния олимпийски отбор по АЕ
 7. Анна-Мария Христова – Топ 5 на Националната олимпиада по немски език
 8. Борислава Борисова Стоименова – Второ място на XV Национално състезание по информационни технологии
 9. Джулия Спасова Секулова – Второ място на XV Национално състезание по информационни технологии
 10. Теано- Йоанна Кириллу – Първо място на Националното състезание КЛЕТ по немски език В1
 11. Йордан Иванов Лалев – Второ място на Националния кръг на състезание по английски език KGL 2023
 12. Йорданка Валентинова Докузова – Лауреат на Национален ученически конкурс за есе на тема „Аз съм Левски“

Такива са младите хора в гимназията- надарени, енергични, внасящи промяната, модерността, новите технологии, науката в живота на обществото!