Прием

Заповед №РД09-4135/29.08.2017 за организация на дейностите приемане на ученици след 7. клас за учебната 2018/2019 година

може да изтеглитеТУК


Профил
Паралелки
Ученици
Срок на
обучение
Балообразуващи
предмети
Конкурсни
изпити
АЕ-ФЕ/Исп
(вторият чужд език е
по избор)
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ, х2 Мат
АЕ-НЕ
1
26
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ, х2 Мат
ФЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ, х2 Мат
НЕ-АЕ
2
52
5 години
БЕЛ, Математика
х2 БЕЛ, х2 Мат

Профил "чужди езици":

- Английски език, френски език/испански език;

§ вторият чужд език, френски или испански, е по избор на ученика и се посочва при записване в Езикова гимназия

- Английски език, немски език;

- Френски език, английски език;

- Немски език, английски език.

Третият профилиращ предмет е по избор.


 Балът за класиране се образува от:

- Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по български език и литература;

- Удвоеният брой точки от НВО-VII клас по математика;

- Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършено основно образование

Приемът за всички профили е без квоти за момчета и момичета.
 

Връзка с нас

Може да се свържете с нас по телефона или по имейл.

  • Телефон: +359 73 83 12 81

Последвайте ни

Може да ни откриете и в социалните мрежи. Последвайте ни.