В час по география

248

248

“Ученици от девети клас посетиха метеостанцията в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в час по география. Доцент Стоилов  ги покани в контролната зала, откъдето се предават данните в сайт solarenergy.swu.bg. Освен актуална информация за състоянието на атмосферата в Югозападна България, данните се анализират и превръщат в прогноза за времето за следващите дни. Учениците се запознаха с характеристиките на автоматичната соларна метеорологична станция в двора на университета, както и за отделните измервателни уреди за вятър, атмосферно налягане, валежи, температура.  Срещата помогна за осмисляне на практическото приложение от знанията, придобити в час по география.”

249

250