Втора дигитална сесия Bright – събитие на Европейския младежки парламент

В периода 24 – 27 ноември 2022 г. се проведе Втората дигитална сесия BRight, организирана от Европейския младежки парламент –  България (EYP BG). Тази година в сесията се включиха български участници от 14 различни града из цялата страна, а международните делегати бяха от 11 други европейски държави.   

Ученичките Анна-Мария Георгиева от 10. д клас, Симона Сотирова от 10. е клас и Симона Йорданова от 11. г клас бяха част от дигиталната сесия, която представлява модел на Европейския парламент, който се провежда на английски език. Делегатите дебатират по своите резолюции и приемат решения, до които всяка една от комисиите на учениците достига в периода на сесията.