ВИКТОРИНА, ПОСВЕТЕНА НА 35-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕГ „АКАД. Л. СТОЯНОВ“

306

306

На 11.04.2019 в аудиторията на ЕГ се проведе викторина, послучай юбилея на училището. Тя бе организирана от двете английски паралелки 8а и 8б под ръководството на г-жа Красимира Топузова.

Целите на викторината бяха образователни, възпитателни и развиващи:

а) Образователните цели включваха: запознаването на новоприетите осмокласници в ЕГ с нейния патрон – акад. Л. Стоянов и създаването в тях на нагласа за принадлежност към училище с достойна история и традиции.

б) Възпитателните цели бяха ориентирани към създаването на чувство на родолюбие и привързаност към своето училище, както и мотивирането на новодошлите осмокласници да участват в общоучилищни форми на изява.

в) Развиващите цели бяха насочени към разкриването на творческия потенциал и талант на учениците, както и създаването на умения за презентиране пред голяма аудитория.

Викторината се проведе в 3 кръга: презентиране на мултимедиини презентации на английски език за патрона на училището; писане на акростих на български език по едноименното стихотворение „Родина“ на Л. Стоянов; съставяне на пожелания на англ. език за празника на училището и оцветяване на празнични торти.

Викторината се отличаваше със своя интерактивен характер, тъй като съдържаше дейности, насочени към активното участие на публиката и раздаване на награди за публиката.

Журито на викторината включваше преподаватели по английски език, български език и информационни технологии от нашето училище – г-жа Д. Чилева, г-жа М. Султинова и г-жа Б. Танчева. Озвучаването бе организирано от г-н Йоан Иванов.

Бяха присъдени много награди за всички отбори по различни категории. За цялостно участие бе награден отборът на 8а клас.

Гости на викторината бяха всички осмокласници от новия випуск на гимназията. Почетни гости бяха директорът на училището, г-жа Т. Попова, която откри тържествено събитието и заместник-директорът, г-жа Гаврилова, която направи много фотографии.

307

308

309

310