Венета Стоименова

Sample image

Sample image

  • + Катедра: География и икономика и философски цикъл
  • + Трудов стаж:
  • + e-mail: v_stoimenova@egblg.com

Информация за преподавателя!