Василка Димитрова

Sample image

Sample image

  • + Катедра: Физика и астрономия и информационни технологии
  • + Трудов стаж: 
  • + e-mail: v_dimitrova@egblg.com

Информация за преподавателя!