БОТАНИЧЕСКИ ПРАКТИКУМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“

През периода 07 – 09 октомври 2022 година ученици от Профил Биология – 11 клас участваха в практикум по ботаника в района на хижа «Чакър войвода», организиран по проект „Образование и иновации за устойчиво бъдеще“, програма „Еразъм +“.

В модул „Практическа работа“ извадихме около 70 фиданки от алпинеума на ловната хижа „Саръгьол“ и ги засадихме в района на двореца. Чрез модул „Фитоекология“ на терен се запознахме с дървесни видове и с правилата за мониторинг на защитени растения.

Наши консултанти и наставници бяха Николина Георгиева – експерт  Флора и Иван Еленчев – охрана на участъка от ДНП «Рила». Научихме интересни факти за Националния парк и правилото, че за да се засадят фиданките, е необходимо да бъде спазена експозицията им север – юг. Видяхме доказателства за процеса на превръщане на органичната материя в почва и как върху вече мъртви дървета се развиват млади дървесни видове. Интересно беше запознаването ни с мъховете и дърворазрушаващите гъби.

Освен сериозната работа, имахме възможността да разгледаме местността, да се разходим, да се любуваме на красивата природа, да отпочинем на чист въздух, да опитаме вкусните гозби на кака Ели – домакин на двореца.