Безопасно използване на интернет. Информационно-разяснителна кампания

Информационни материали за учениците

1. Личните данни и тяхната защита – всичко за тях и как да ги пазиш
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1373

2. Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1375

Наръчник за родители: Грамотни деца в дигитална среда

https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Parents-Compass.pdf

Официален канал на българския Национален център за безопасен интернет

https://www.youtube.com/channel/UCP0HE1CNa_-eX8vSZerey0Q