Административни услуги

Списък на услугите:


1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища – Виж още ТУК


2. Издаване на диплома за средно образование – Виж още ТУК


3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – Виж още ТУК

Изтегли Заявление


4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – Виж още ТУК


5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – Виж още ТУК


6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – Виж още ТУК

Изтегли Заявление


7. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – Виж още ТУК

Изтеглли Заявление